m. Wynnyky, +38 (032) 296-40-24
O nas
Jak cz?stokro? korci odrywa? si? od codziennej bieganiny, nasyconego ?ycia megapolisu i nurkowa? do przytulnego ?wiata domowej atmosfery, spedzic z rodzin? przyjemny beztroski wolny dzie?. Ale gdzie pój??, ?eby poczu? przytulno??, ?eby nic nie stwarza?o bariery w obcowaniu, ?eby smacznie poje??? Na wszystkie te pytania daje odpowied? restauracja ”Winna Gora”.

Atmosfera dystyngowanej restauracji «Winna Góra» pobudza do nowych koneksji i romantycznego humoru. Tutaj wy mo?ecie zje?? obiad z partnerem biznesowym, zje?? kolacj? w gronie przyjació? i znajomych i  uczci? ka?de wybitne zdarzenie w waszym ?yciu - dzie? urodzenia, przyjacielski  wieczór czy wesele! Do Waszych us?ug znakomita sala bankietowa, urzadzona  w oryginalnym stylu, ?e stwarza niepowtarzaln? atmosfer?, w której ka?dy uczestnik imprezy b?dzie poczuwa? si? komfortowo ta swobodnie! Nasz go?cinny personel  zrobi wszystko, byle  wasz  pobyt by? luksusem. Grzeczni kelnerzy i najlepsi kucharze zatroszcz? si? o to , ?eby najsmaczniejsze dania najszybciej  popada?y na wasz stó?.

W restauracji  promieniuje ciep?o i przytulno??, przychwytuj?c go?cia do podró?y po salach.Jest ich w zak?adzie trzy. Zaplanowany  parter restauracji pozwala rozsadzi? zarazem 60 osób,jest miejsce na  frasunek jak i miejsce dla zainteresowaniach palaczy, tak i o przeciwnikach tytoniu,a  nienaganna praca ekstraktów zabezpiecza niemal wiosenn? ?wie?o?? powietrzai otwarty kaminek stwarzaj? niepowtarzaln? atmosfer? odpoczynku. Firmom do 18 osób zagwarantowana jest przytuln? i poufna swoista VIP-зал. Na drugej kondygnacji po?o?ona jest du?a bankietowa sala na 130 osób z widokiem na malarski krajobraz miasta Wynnyk. A z wiosny przed jesie? przytulny letni plac spotyka go?ci «Winnej Góry» bukietami ?ywych kwiatów i lu?nymi altanami, gdzie mo?na dobrze zje?? obiad czy uczci? przyjemne wydarzenie. Cudowny krajobraz z okna, dystyngowane wn?trze, znakomita muzyka darz? przytulno?? i stwarzaj? przyjemn? atmosfer? restauracji, gdzie korci powraca? znów i znów.

Restauracja «Winna Góra» stworzona dla ludzi, które umiej? i kochaj? odpoczywa?, to idealne miejsce po to, ?eby smacznie poje?? i rozluznic si? w przyjemnej atmosferze. W jad?ospisie wy zawsze najdziecie to, ?e b?dzie odpowiada? waszemu humorowi. Wszystkie dania przygotowane dopiero z bardzo swierzych  produktów, a talent naszych kucharzy zrobi ich niepowtarzalny I smacznymi.

Sercem ka?dej restauracji jest jego kuchnia, jako?? której dla nas najwa?niejsza. To ten wska?nik, który najpierw definiuje poziom restauracji. To dzi?ki magii kulinarnej sztuki przypadkowi  interesanci staj? si? jej stronnikami i po??danymi go??mi, a fama o tym, ?e tutaj mo?na «smacznie poje??», szybko rozchodzi si? po mie?cie – nawet po takim du?ym, jak Lwów.

Bezwarunkowo sukces restauracji, przede wszystkim, zale?y od  najwazniejszej osoby jej Szefa. Pelny sukces zalezy od dobrej kuchni-, przecie? na kuchni «Winnej Góry» panuje prawdziwy maestro, kucharz z kolosalnym talentem, który przechodzi? aplikacj? w Francji ta Hiszpanii.

My zawsze radzi go?ciom naszego zak?adu. Wam tutaj obowi?zkowo przypodoba si?, przecie? go?cinna atmosfera Winnej góry b?dzie pobudza?a wróci? tu jeszcze nie raz!